Od początku działalności, dzięki wiedzy merytorycznej i praktycznemu doświadczeniu właściciela firmy (na rynku usług konferencyjnych od 1994 roku) i jej pracowników, świadczone usługi były na bardzo wysokim poziomie.

Każdy ze Zleceniodawców potwierdzi zapewne Państwu, że zawsze obsługą techniczną zajmuje się kwalifikowany oraz (co jest istotne w specyfice naszej działalności) kulturalny personel Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wycinkiem naszych osiągnięć:

Organizacja lub współorganizacja wybranych konferencji przez firmę POL-KONGRES PROJEKT:

  Konferencja „TRÓJKĄT WEIMARSKI”  Konferencja „TRÓJKĄT WEIMARSKI” z udziałem:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Prezydenta Francji Pana Jacquesa Chiraca
 • Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Pana Gerharda Schrödera

  Konferencja Komisji Rady Europy RELEX

 • pierwsze w bloku państw Europy środkowo-wschodniej obrady komisji europejskiej ds. współpracy regionów

  Posiedzenie i Seminarium Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) Komitetu Regionów Unii Europejskiej  Posiedzenie i Seminarium Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) Komitetu Regionów Unii Europejskiej z udziałem:

 • Przewodniczącej ECOS Constance Hanniffy
 • Wicepramiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Grzegorza Schetyny
 • Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego

  Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego  Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego- dwudniowa konferencja z udziałem:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Dr Johannesa Raua
 • Prezydenta Senatu Austrii, Pana Ludwiga Bieringera

  Oficjalna wizyta Wiceprezydenta Bułgarii we Wrocławiu  Oficjalna wizyta Wiceprezydenta Bułgarii we Wrocławiu z udziałem:

 • Wiceprezydent Bułgarii, Todor Kawałdziew

  Oficjalna wizyta Komisarza ds. Rozszerzania Unii Europejskiej we Wrocławiu  Oficjalna wizyta Komisarza ds. Rozszerzania Unii Europejskiej we Wrocławiu z udziałem:

 • Komisarza ds. Rozszerzania Unii Europejskiej, Günter Verheugen

  Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu  Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu z udziałem:

 • Komisarza ds. Rozszerzania Unii Europejskiej, Günter Verheugen

  Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Wrocławski  Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Wrocławski z udziałem:

 • Pan Javierowi Solanie

  Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską  Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską z udziałem:

 • Pani Kanclerz Niemiec Angeli Merkel

  Kancelaria Sejmu RP  Kancelaria Sejmu RP

 • 1-dniowa międzynarodowa konferencja pt. „Parlamentarny okrągły stół ukraińsko-środkowoeuropejski”
 • Oficjalne posiedzenie Prezydiów Sejmu RP i Niemieckiego Bundestagu

  Kancelaria Prezydenta RP  Kancelaria Prezydenta RP

 • 1-dniowe międzynarodowe spotkanie Prezydentów Polski i Ukrainy oraz Premiera Czech (Lech Kaczyński, Wiktor Juszczenko, Mirek Topolanek)

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • oficjalne spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec (Joschka Fischer, Władysław Bartoszewski)

  Ministerstwo Obrony Narodowej  Ministerstwo Obrony Narodowej

 • obsługa 2-dniowego posiedzenia w zakresie nagłośnienia i rejestracji audio spotkani
 • posiedzenie Rad Programowych Forum PL-CZ i CZ-PL

  Ministerstwo Sportu i Turystyki  Ministerstwo Sportu i Turystyki

 • 33rd meeting of the Ad Hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency (CAHAMA)

  Ministerstwo Infrastruktury   Ministerstwo Infrastruktury

międzynarodowa konferencja z udziałem Wicepremiera Marka Pola

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 • 2-dniowa konferencja Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 5-dniowa międzynarodowa konferencja

  Szczyt Wyszehradzki  Szczyt Wyszehradzki

 • 2-dniowe VII spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej
 • 1-dniowe spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej

  Instytut Pamięci Narodowej  Instytut Pamięci Narodowej

 • 2-dniowa konferencja nt. stosunków Państw w świetle wydarzeń w roku 1968

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 • realizacja wszystkich konferencji międzynarodowych w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia, organizowanych przez DUW w roku 2003, m.in.:
  • 1-dniowa konferencja „Mały Trójkąt Weimarski”
  • 3-dniowa konferencja „Dni Europejskie”
 • realizacja wszystkich konferencji międzynarodowych w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia, organizowanych przez DUW w roku 2004, m.in.:
  • 3-dniowa konferencja doktorów honoris causa z całego świata z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 • techniczna obsługa 2-dniowej konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia

  Gmina Wrocław (Urząd Miejski Wrocławia)  Gmina Wrocław (Urząd Miejski Wrocławia)

 • 2-dniowe FORUM Polska-Ukraina
 • 2-dniowe Europejskie Forum Obywatelskie z udziałem Lecha Wałęsy,
 • Prezydenta Polski w latach 1990 – 1995, Wiceprzewodniczącej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Prezydenta Wrocławia oraz Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej Polski
 • 2-dniowa międzynarodowa konferencja w ramach starań Polski o prawo do organizacji EXPO 2012
 • 2-dniowa konferencja z udziałem Sekretarza Generalnego Międzynarodowego
 • Komitetu EXPO, ministra Kultury RP oraz Prezydenta Wrocławia
 • 2-dniowa międzynarodowa konferencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z udziałem 31 narodowych Komitetów Olimpijskich i przewodnictwem prezydenta Republiki Węgier Pala Schmitta
 • uroczystość wręczenia nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego prezydentowi Vaclavowi Havlowi
 • uroczystość wręczenia nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego prof. Siergiejowi Kowaliowowi
 • uroczystość wręczenia nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego prezydentowi Valdasowi Adamkusowi
 • 2-dniowy międzynarodowy Kongres dla Wolności i Solidarności
 • 2-dniowa międzynarodowa konferencja „Zrównoważony rozwój obszarów miejskich”
 • 1-dniowa konferencja z udziałem Normana Daviesa
 • 1-dniowa techniczna obsługa konferencji w Berlinie
 • 1-dniowa międzynarodowa konferencja z udziałem Ministrów Kultury państw Ameryki Łacińskiej
 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia podczas szeregu konferencji i spotkań międzynarodowych

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

 • wizyta szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie
 • 2-dniowa konferencja „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”
 • 3-dniowa konferencja „Dni Europejskie”
 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia podczas szeregu konferencji i spotkań międzynarodowych

  Ambasada Amerykańska  Ambasada Amerykańska

 • techniczna obsługa 2-dniowej konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia

  Konsulat Generalny RFN  Konsulat Generalny RFN

 • techniczna obsługa szeregu jedno i wielodniowych konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia

  Konsulat Austrii  Konsulat Austrii

 • oficjalna wizyta Pani Minister Spraw Zagranicznych Austrii (Benita Ferrero-Waldner)

  British Council  British Council

 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia

  Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD  Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD

 • techniczna obsługa szeregu jedno- i wielodniowych konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia

  Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans  Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans

 • techniczna obsługa 2-dniowej konferencji festiwali europejskich

  Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu  Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

 • konferencja Małej Przedsiębiorczości

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 • konferencja pt.: „Rola mediów w ochronie przeciwpowodziowej”

  Europejskie Centrum Proekologiczne  Europejskie Centrum Proekologiczne

 • konferencja nt. ochrony Odry przed zanieczyszczeniem

  Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa  Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

 • obsługa techniczna szeregu międzynarodowych konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych, nagłośnienia i prezentacji wizualnych

  Telekomunikacja Polska S.A.  Telekomunikacja Polska S.A.

 • posiedzenie Rady Zarządu
 • konferencja menedżerów TOP-500

  Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii we Wrocławiu  Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii we Wrocławiu

 • techniczna obsługa Premiery implantu słuchowego Nucleus w zakresie nagłośnienia konferencyjnego i scenicznego, prezentacji multimedialnych, oświetlenia scenicznego i efektowego
 • techniczna obsługa szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie nagłośnienia, tłumaczeń symultanicznych, prezentacji multimedialnych oraz oświetlenia efektowego

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

 • Międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie
 • otwarcie oczyszczalni ścieków „Maślice” we Wrocławiu

  Bank Zachodni WBK S.A.  Bank Zachodni WBK S.A.

 • techniczna obsługa wyboru prezesa Zarządu
 • techniczna obsługa posiedzeń Zarządu
 • obsługa Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • obsługa kilkunastu konferencji, spotkań i szkoleń wewnętrznych, także podczas fuzji BZ i WBK

  Telewizja Polska S.A.  Telewizja Polska S.A.

 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych podczas nagrań programów telewizyjnych, m.in. „Strefa Otwarta”
 • tłumaczenia symultaniczne podczas realizacji „na żywo” programu „Oblicza Mediów”
 • techniczna obsługa międzynarodowej konferencji telewizji publicznych z całego świata CIRCOM
 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych podczas spotkania premiera RP Leszeka Millera, kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera oraz premiera Czech Vladimira Špidli w Porajowie w dn. 01.05.2004

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych podczas dwudniowej konferencji międzynarodowej

  Wyższy Urząd Górniczy  Wyższy Urząd Górniczy

 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia podczas dwudniowej konferencji międzynarodowej

  Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów  Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów

 • 5-dniowa Międzynarodowa konferencja Sztuki Mediów
 • 2-dniowa Międzynarodowa konferencja Sztuki Mediów
 • 2-dniowa Międzynarodowa konferencja Sztuki Mediów

  Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce  Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce

 • techniczna obsługa szeregu międzynarodowych konferencji i odczytów w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia

  Polska Giełda Nieruchomości  Polska Giełda Nieruchomości

 • 2-dniowa I Międzynarodowa Konferencja Nieruchomości

  Braas Polska  Braas Polska

 • techniczna obsługa 2-dniowej międzynarodowej konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia

  Kampania Książańska Sp. z o.o.  Kampania Książańska Sp. z o.o. (Zamek Książ)

 • techniczna obsługa międzynarodowej konferencji branży kamieniarskiej w zakresie tłumaczeń symultanicznych

  Volkswagen Motor Polska  Volkswagen Motor Polska

 • wielodniowa techniczna obsługa naboru pracowników do koncernu
 • cztery wielodniowe tłumaczenia symultaniczne podczas KLAUZULI
 • dwie Międzynarodowa Konferencja Biznesmenów
 • dwie 2-dniowe Międzynarodowe Konferencje Dostawców
 • Uroczystość wyprodukowania milionowego silnika
 • Nadanie certyfikatów jakości ISO
 • uroczystość odejścia prezesa koncernu w Polsce
 • wiele innych konferencji

  Volkswagen Poznań  Volkswagen Poznań

 • wiele dwudniowych tłumaczeń symultanicznych wraz z nagłośnieniem

  ODRATRANS S.A.  ODRATRANS S.A.

 • Kolokwium ODRA 2001

  Wrocławski Teatr Współczesny  Wrocławski Teatr Współczesny

 • obsługa tłumaczeniowa sztuk teatralnych oraz konferencji podczas trwania I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW
 • obsługa tłumaczeniowa sztuk teatralnych oraz konferencji podczas trwania III Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW
 • obsługa tłumaczeniowa sztuk teatralnych oraz konferencji podczas trwania IV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW
 • obsługa tłumaczeniowa sztuk teatralnych oraz konferencji podczas trwania V Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW

  Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty  Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty

 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 7 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 8 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 9 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 10 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 11 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 12 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 13 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 14 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 15 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NOWE HORYZONTY

  Akademia Medyczna we Wrocławiu  Akademia Medyczna we Wrocławiu

 • 3-dniowe II Sympozjum Jaskry
 • 3-dniowe III Sympozjum Jaskry
 • 3-dniowe IV Sympozjum Jaskry
 • 3-dniowe V Sympozjum Jaskry
 • 3-dniowe Sympozjum „Okulistyka – nowe terapie”
 • 3-dniowy I Kongres Medycyny Ratunkowej
 • 2-dniowy Kongres Anestezjologów
 • 1-dniowa konferencja "Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii”
 • 3-dniowa jubileuszowa X konferencja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

  Akademia Medyczna w Poznaniu  Akademia Medyczna w Poznaniu

 • 2-dniowe XXV Sympozjum Retinologiczne
 • 2-dniowe XVI Sympozjum Neonatologiczne

  Polskie Towarzystwo Urologiczne w Warszawie  Polskie Towarzystwo Urologiczne w Warszawie

pełna techniczna obsługa nagłośnienia, oświetlenia, prezentacji wizualnych oraz tłumaczeń symultanicznych:
 • 3-dniowy 32 Kongres PTU we Wrocławiu
 • 3-dniowy 33 Kongres PTU w Szczecinie
 • 3-dniowy 34 Kongres PTU w Krakowie
 • 3-dniowy 35 Kongres PTU w Lublinie
 • 3-dniowy 36 Kongres PTU w Poznaniu
 • 3-dniowy 37 Kongres PTU w Warszawie
 • 3-dniowy 38 Kongres PTU w Wiśle
 • 3-dniowy 39 Kongres PTU w Poznaniu
 • 3-dniowy 40 Kongres PTU w Bydgoszczy
 • 3-dniowy 41 Kongres PTU w Gdańsku
 • 3-dniowy 42 Kongres PTU w Łodzi
 • 3-dniowy 43 Kongres PTU w Jachrance
 • 3-dniowy 44 Kongres PTU w Warszawie
 • 3-dniowy 45 Kongres PTU w Warszawie
 • 3-dniowy 46 Kongres PTU w Katowicach
 • 2-dniowe posiedzenie EBU w Krakowie

  PHONAK Polska  PHONAK Polska

 • 2-dniowy Kongres Audiologiczny

  Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o.  Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o.

 • techniczna obsługa 2-dniowego Kongresu Stomatologicznego w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia

  Politechnika Wrocławska  Politechnika Wrocławska

 • cztery 2-dniowe konferencje dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii
 • cztery 2-dniowe konferencje dla Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji
 • 3-dniowa konferencja dla Instytutu Mechaniki
 • 1-dniowa konferencja dla Instytutu Mechaniki
 • dwie dwudniowe konferencje Wydziału Budownictwa
 • dwie dwudniowe konferencje Wydziału Energetycznego

  Uniwersytet Wrocławski  Uniwersytet Wrocławski

 • 2-dniowa konferencja Wydziału Politologii (3 sale równocześnie)
 • konferencja pt.: „Europa Obywateli, Europa Regionów” (przy współorganizacji Honorowego Konsulatu Austrii)
 • 3-dniowe XI Sympozjum Badań Pisma
 • 3-dniowe X Sympozjum Badań Pisma
 • 3-dniowe IX Sympozjum Badań Pisma
 • 3-dniowe XII Sympozjum Badań Pisma
 • 3-dniowe XIII Sympozjum Badań Pisma
 • 3-dniowa konferencja Wydziału historycznego we Wrocławiu i Karpaczu (realizacja w 3 salach jednocześnie)
 • kilkadziesiąt międzynarodowych konferencji dla Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich

  Biuro Inwestycji Kapitałowych  Biuro Inwestycji Kapitałowych

pełna obsługa techniczna nagłośnienia, prezentacji wizualnych i oświetlenia
 • 2-dniowa konferencja „I Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych
 • 2-dniowa konferencja „II Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych
 • 2-dniowa konferencja „III Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych

  KAIZEN Institute Polska  KAIZEN Institute Polska

pełna obsługa techniczna i tłumaczeniowa
 • 2-dniowy III Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy IV Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy V Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy VI Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy VII Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy VIII Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy IX Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy X Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy XI Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy XII Międzynarodowy Kongres Kaizen

  Lean Enterprise Institute Polska  Lean Enterprise Institute Polska

obsługa nagłośnieniowa i tłumaczeniowa
 • 2-dniowe VII Forum Lean Supply Chain dla Europy Centralnej
 • 2-dniowa VIII Konferencja Lean Manufacturing
 • 3-dniowa XII Konferencja Lean Manufacturing
 • 3-dniowa XIII Konferencja Lean Manufacturing
 • 3-dniowa XIV Konferencja Lean Manufacturing
 • 3-dniowa XV Konferencja Lean Manufacturing
 • 3-dniowa XVI Konferencja Lean Manufacturing

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 • 2-dniowa międzynarodowa konferencja Katedry Pływania

  Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego  Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

 • 2-dniowa konferencja ODERREGIO

  I wiele innych realizacji...  Inne

Obsługa kilkuset innych konferencji w zakresie nagłośnienia, tłumaczeń symultanicznych, prezentacji wizualnych oraz oświetlenia efektowego.
Ta strona używa plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie wyłączyłeś COOKIES w Swojej przeglądarce, nasza strona będzie używała ich zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami sieciowymi. Ich celem jest identyfikacja komputera użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celu gromadzenia danych statystycznych.