TECHNICZNA OBSŁUGA IMPREZ

Interaktywne prezentacje multimedialne

Interaktywne Prezentacje Multimedialne, to właściwy i ciekawy sposób przekazania informacji uczestnikom wydarzeń

Interaktywne Prezentacje Multimedialne, to profesjonalne rozwiązanie autorskie firmy POL-KONGRES PROJEKT oparte na specjalistycznym oprogramowaniu, dedykowane do wyświetlania na monitorach plazmowych lub LCD:

 • Sesji plakatowych oraz sesji wideo podczas konferencji, kongresów i sympozjów medycznych

  Każdy organizator imprezy o charakterze medycznym, który planuje zorganizować, oprócz wykładów, także sesję plakatową szuka w obiekcie miejsca do ustawienia kilkudziesięciu ścianek, na których autorzy będą mogli powiesić swoje prace plakatowe. Kiedy zostanie określone takie miejsce trzeba zlecić ustawienie i oznakowanie odpowiedniej ilości ścianek. Następnie każda osoba lub zespół muszą przygotować plakat oraz zamówić jego wydruk. Taki wydruk trzeba z kolei bezpiecznie dostarczyć do obiektu, a następnie estetycznie (często z tym jest problem) go powiesić na przygotowanej ściance. Oferowane, sprawdzone w wielu realizacjach rozwiązanie całkowicie eliminuje powyższe problemy. Autorzy przygotowują "plakaty" w formie standardowych prezentacji w programie PowerPoint. Czytelność tak przygotowanych materiałów jest znacznie większa (np. 6 slajdów, każdy o wielkości monitora 42"!). Prace wystarczy przesłać do naszej firmy pocztą elektroniczną lub umieścić na naszym serwerze FTP... i już. Nasz zespół techniczny wykona dalszą pracę - przekonwertuje je do odpowiedniego formatu i doda przycisk z właściwym opisem do menu. Organizatorzy mogą zdecydować, czy wszystkie prace plakatowe będą wyświetlane na wszystkich monitorach, czy na każdym monitorze będzie wyświetlana inna sesja. Podobnie wygląda sprawa z wyświetlaniem sesji wideo. Dostarczone do nas filmy są specjalnie konwertowane, dodawane są do menu przyciski z właściwym numerem filmu i jego opisem (tytuł lub autor). Tak przygotowane sesje plakatowe lub/oraz wideo mogą być interaktywnie przeglądane na monitorach plazmowych lub LCD (także dotykowych) przez uczestników konferencji.

 • Slajdów, zdjęć oraz filmów podczas targów, wystaw, stoisk promocyjnych

  Wiadomo - im lepiej zaprezentujemy nasz produkt, tym większy osiągniemy sukces handlowy.
  Ale w jaki ciekawy sposób zaprezentować nasz produkt lub usługę?
  Rozwiązaniem jest ustawienie na swoim stoisku monitora 42", na którym pracownik lub przedstawiciel handlowy będzie mógł zaprezentować przygotowane materiały (slajdy, zdjęcia, filmy) używając tylko myszki lub dotykając ekranu monitora. Co więcej - można oddać wybór klientowi, który samodzielnie będzie mógł poruszać się po wszystkich materiałach poświęcając temu tyle czasu, ile sam uzna za stosowne.

 • Materiałów informacyjnych podczas różnego rodzaju wydarzeń

  Program konferencji, rozmieszczenie poszczególnych sal konferencyjnych, informacje organizacyjne, jak również informacje i reklamy sponsorów wydarzenia - uczestnicy mogą samodzielnie poruszać się po niezbędnych danych udostępnionych przez organizatorów. Takie rozwiązanie nie tylko odciąży biuro czy recepcję konferencji, ale także podniesie wśród uczestników i sponsorów konferencji wrażenie uwzględnienia ich oczekiwań i potrzeb w przekazywaniu informacji.