Realizacje

Od początku działalności, dzięki wiedzy merytorycznej i praktycznemu doświadczeniu właściciela firmy (na rynku usług konferencyjnych od 1994 roku) i jej pracowników, świadczone usługi były na bardzo wysokim poziomie.

Każdy ze Zleceniodawców potwierdzi zapewne Państwu, że zawsze obsługą techniczną zajmuje się kwalifikowany oraz (co jest istotne w specyfice naszej działalności) kulturalny personel Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wycinkiem naszych osiągnięć:

Organizacja lub współorganizacja wybranych konferencji przez firmę POL-KONGRES PROJEKT:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Prezydenta Francji Pana Jacquesa Chiraca
 • Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Pana Gerharda Schrödera
 • pierwsze w bloku państw Europy środkowo-wschodniej obrady komisji europejskiej ds. współpracy regionów
 • Przewodniczącej ECOS Constance Hanniffy
 • Wicepramiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Grzegorza Schetyny
 • Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego
 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Dr Johannesa Raua
 • Prezydenta Senatu Austrii, Pana Ludwiga Bieringera
 • Komisarza ds. Rozszerzania Unii Europejskiej, Günter Verheugen
 
 • 1-dniowa międzynarodowa konferencja pt. „Parlamentarny okrągły stół ukraińsko-środkowoeuropejski”
 • Oficjalne posiedzenie Prezydiów Sejmu RP i Niemieckiego Bundestagu
 • 1-dniowe międzynarodowe spotkanie Prezydentów Polski i Ukrainy oraz Premiera Czech (Lech Kaczyński, Wiktor Juszczenko, Mirek Topolanek)
 • oficjalne spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec (Joschka Fischer, Władysław Bartoszewski)
 • obsługa 2-dniowego posiedzenia w zakresie nagłośnienia i rejestracji audio spotkani
 • posiedzenie Rad Programowych Forum PL-CZ i CZ-PL
 • 33rd meeting of the Ad Hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency (CAHAMA)
 • międzynarodowa konferencja z udziałem Wicepremiera Marka Pola
 • 2-dniowa konferencja Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
 • 5-dniowa międzynarodowa konferencja
 • 2-dniowe VII spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej
 • 1-dniowe spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej
 • 2-dniowa konferencja nt. stosunków Państw w świetle wydarzeń w roku 1968
 • realizacja wszystkich konferencji międzynarodowych w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia, organizowanych przez DUW w roku 2003, m.in.:
  • 1-dniowa konferencja „Mały Trójkąt Weimarski”
  • 3-dniowa konferencja „Dni Europejskie”
 • realizacja wszystkich konferencji międzynarodowych w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia, organizowanych przez DUW w roku 2004, m.in.:
  • 3-dniowa konferencja doktorów honoris causa z całego świata z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
 • techniczna obsługa 2-dniowej konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia
 • 2-dniowe FORUM Polska-Ukraina
 • 2-dniowe Europejskie Forum Obywatelskie z udziałem Lecha Wałęsy,
 • Prezydenta Polski w latach 1990 – 1995, Wiceprzewodniczącej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Prezydenta Wrocławia oraz Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej Polski
 • 2-dniowa międzynarodowa konferencja w ramach starań Polski o prawo do organizacji EXPO 2012
 • 2-dniowa konferencja z udziałem Sekretarza Generalnego Międzynarodowego
 • Komitetu EXPO, ministra Kultury RP oraz Prezydenta Wrocławia
 • 2-dniowa międzynarodowa konferencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z udziałem 31 narodowych Komitetów Olimpijskich i przewodnictwem prezydenta Republiki Węgier Pala Schmitta
 • uroczystość wręczenia nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego prezydentowi Vaclavowi Havlowi
 • uroczystość wręczenia nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego prof. Siergiejowi Kowaliowowi
 • uroczystość wręczenia nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego prezydentowi Valdasowi Adamkusowi
 • 2-dniowy międzynarodowy Kongres dla Wolności i Solidarności
 • 2-dniowa międzynarodowa konferencja „Zrównoważony rozwój obszarów miejskich”
 • 1-dniowa konferencja z udziałem Normana Daviesa
 • 1-dniowa techniczna obsługa konferencji w Berlinie
 • 1-dniowa międzynarodowa konferencja z udziałem Ministrów Kultury państw Ameryki Łacińskiej
 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia podczas szeregu konferencji i spotkań międzynarodowych
 • wizyta szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie
 • 2-dniowa konferencja „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”
 • 3-dniowa konferencja „Dni Europejskie”
 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia podczas szeregu konferencji i spotkań międzynarodowych
 • techniczna obsługa 2-dniowej konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia
 • techniczna obsługa szeregu jedno i wielodniowych konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia
 • oficjalna wizyta Pani Minister Spraw Zagranicznych Austrii (Benita Ferrero-Waldner)
 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia
 • techniczna obsługa szeregu jedno- i wielodniowych konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia
 • techniczna obsługa 2-dniowej konferencji festiwali europejskich
 • konferencja pt.: „Rola mediów w ochronie przeciwpowodziowej”
 • konferencja nt. ochrony Odry przed zanieczyszczeniem
 • obsługa techniczna szeregu międzynarodowych konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych, nagłośnienia i prezentacji wizualnych
 • posiedzenie Rady Zarządu
 • konferencja menedżerów TOP-500
 • techniczna obsługa Premiery implantu słuchowego Nucleus w zakresie nagłośnienia konferencyjnego i scenicznego, prezentacji multimedialnych, oświetlenia scenicznego i efektowego
 • techniczna obsługa szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie nagłośnienia, tłumaczeń symultanicznych, prezentacji multimedialnych oraz oświetlenia efektowego
 • Międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie
 • otwarcie oczyszczalni ścieków „Maślice” we Wrocławiu
 • techniczna obsługa wyboru prezesa Zarządu
 • techniczna obsługa posiedzeń Zarządu
 • obsługa Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • obsługa kilkunastu konferencji, spotkań i szkoleń wewnętrznych, także podczas fuzji BZ i WBK
 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych podczas nagrań programów telewizyjnych, m.in. „Strefa Otwarta”
 • tłumaczenia symultaniczne podczas realizacji „na żywo” programu „Oblicza Mediów”
 • techniczna obsługa międzynarodowej konferencji telewizji publicznych z całego świata CIRCOM
 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych podczas spotkania premiera RP Leszeka Millera, kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera oraz premiera Czech Vladimira Špidli w Porajowie w dn. 01.05.2004
 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych podczas dwudniowej konferencji międzynarodowej
 • techniczna obsługa tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia podczas dwudniowej konferencji międzynarodowej
 • 5-dniowa Międzynarodowa konferencja Sztuki Mediów
 • 2-dniowa Międzynarodowa konferencja Sztuki Mediów
 • 2-dniowa Międzynarodowa konferencja Sztuki Mediów
 • techniczna obsługa szeregu międzynarodowych konferencji i odczytów w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia
 • 2-dniowa I Międzynarodowa Konferencja Nieruchomości
 • techniczna obsługa 2-dniowej międzynarodowej konferencji w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia
 • techniczna obsługa międzynarodowej konferencji branży kamieniarskiej w zakresie tłumaczeń symultanicznych
 • wielodniowa techniczna obsługa naboru pracowników do koncernu
 • cztery wielodniowe tłumaczenia symultaniczne podczas KLAUZULI
 • dwie Międzynarodowa Konferencja Biznesmenów
 • dwie 2-dniowe Międzynarodowe Konferencje Dostawców
 • Uroczystość wyprodukowania milionowego silnika
 • Nadanie certyfikatów jakości ISO
 • uroczystość odejścia prezesa koncernu w Polsce
 • wiele innych konferencji
 • wiele dwudniowych tłumaczeń symultanicznych wraz z nagłośnieniem
 • Kolokwium ODRA 2001
 • obsługa tłumaczeniowa sztuk teatralnych oraz konferencji podczas trwania I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW
 • obsługa tłumaczeniowa sztuk teatralnych oraz konferencji podczas trwania III Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW
 • obsługa tłumaczeniowa sztuk teatralnych oraz konferencji podczas trwania IV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW
 • obsługa tłumaczeniowa sztuk teatralnych oraz konferencji podczas trwania V Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 7 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 8 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 9 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 10 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 11 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 12 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 13 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 14 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NOWE HORYZONTY
 • 11-dniowa obsługa tłumaczeniowa na 15 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NOWE HORYZONTY
 • 3-dniowe II Sympozjum Jaskry
 • 3-dniowe III Sympozjum Jaskry
 • 3-dniowe IV Sympozjum Jaskry
 • 3-dniowe V Sympozjum Jaskry
 • 3-dniowe Sympozjum „Okulistyka – nowe terapie”
 • 3-dniowy I Kongres Medycyny Ratunkowej
 • 2-dniowy Kongres Anestezjologów
 • 1-dniowa konferencja „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii”
 • 3-dniowa jubileuszowa X konferencja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • 2-dniowe XXV Sympozjum Retinologiczne
 • 2-dniowe XVI Sympozjum Neonatologiczne
pełna techniczna obsługa nagłośnienia, oświetlenia, prezentacji wizualnych oraz tłumaczeń symultanicznych:
 • 3-dniowy 32 Kongres PTU we Wrocławiu
 • 3-dniowy 33 Kongres PTU w Szczecinie
 • 3-dniowy 34 Kongres PTU w Krakowie
 • 3-dniowy 35 Kongres PTU w Lublinie
 • 3-dniowy 36 Kongres PTU w Poznaniu
 • 3-dniowy 37 Kongres PTU w Warszawie
 • 3-dniowy 38 Kongres PTU w Wiśle
 • 3-dniowy 39 Kongres PTU w Poznaniu
 • 3-dniowy 40 Kongres PTU w Bydgoszczy
 • 3-dniowy 41 Kongres PTU w Gdańsku
 • 3-dniowy 42 Kongres PTU w Łodzi
 • 3-dniowy 43 Kongres PTU w Jachrance
 • 3-dniowy 44 Kongres PTU w Warszawie
 • 3-dniowy 45 Kongres PTU w Warszawie
 • 3-dniowy 46 Kongres PTU w Katowicach
 • 2-dniowe posiedzenie EBU w Krakowie
 • 2-dniowy Kongres Audiologiczny
 • techniczna obsługa 2-dniowego Kongresu Stomatologicznego w zakresie tłumaczeń symultanicznych i nagłośnienia
 • cztery 2-dniowe konferencje dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii
 • cztery 2-dniowe konferencje dla Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji
 • 3-dniowa konferencja dla Instytutu Mechaniki
 • 1-dniowa konferencja dla Instytutu Mechaniki
 • dwie dwudniowe konferencje Wydziału Budownictwa
 • dwie dwudniowe konferencje Wydziału Energetycznego
 • 2-dniowa konferencja Wydziału Politologii (3 sale równocześnie)
 • konferencja pt.: „Europa Obywateli, Europa Regionów” (przy współorganizacji Honorowego Konsulatu Austrii)
 • 3-dniowe XI Sympozjum Badań Pisma
 • 3-dniowe X Sympozjum Badań Pisma
 • 3-dniowe IX Sympozjum Badań Pisma
 • 3-dniowe XII Sympozjum Badań Pisma
 • 3-dniowe XIII Sympozjum Badań Pisma
 • 3-dniowa konferencja Wydziału historycznego we Wrocławiu i Karpaczu (realizacja w 3 salach jednocześnie)
 • kilkadziesiąt międzynarodowych konferencji dla Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich
pełna obsługa techniczna nagłośnienia, prezentacji wizualnych i oświetlenia
 • 2-dniowa konferencja „I Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych
 • 2-dniowa konferencja „II Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych
 • 2-dniowa konferencja „III Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych
pełna obsługa techniczna i tłumaczeniowa
 • 2-dniowy III Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy IV Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy V Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy VI Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy VII Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy VIII Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy IX Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy X Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy XI Międzynarodowy Kongres Kaizen
 • 2-dniowy XII Międzynarodowy Kongres Kaizen
obsługa nagłośnieniowa i tłumaczeniowa
 • 2-dniowe VII Forum Lean Supply Chain dla Europy Centralnej
 • 2-dniowa VIII Konferencja Lean Manufacturing
 • 3-dniowa XII Konferencja Lean Manufacturing
 • 3-dniowa XIII Konferencja Lean Manufacturing
 • 3-dniowa XIV Konferencja Lean Manufacturing
 • 3-dniowa XV Konferencja Lean Manufacturing
 • 3-dniowa XVI Konferencja Lean Manufacturing
 • 2-dniowa międzynarodowa konferencja Katedry Pływania
 • 2-dniowa konferencja ODERREGIO
Obsługa kilkuset innych konferencji w zakresie nagłośnienia, tłumaczeń symultanicznych, prezentacji wizualnych oraz oświetlenia efektowego.